En inkluderande radio med många olika perspektiv

Sveriges Radio vill erbjuda alla i Sverige fler röster och starkare berättelser för att skapa en större förståelse. För att nå dit behöver vi medarbetare som samarbetar och bidrar med många olika kompetenser, erfarenheter och perspektiv. 

Vi finns i hela landet och världen

Att jobba på Sveriges Radio är att befinna sig i händelsernas centrum. För att kunna berätta om det som händer i hela landet finns Sveriges Radio på över 50 platser och binder samman det lokala med det globala genom våra utrikeskorrespondenter som är placerade över hela världen. Varje år producerar vi 140 000 timmar radio och vi vill att så många perspektiv och röster som möjligt ska höras i vårt stora utbud.

För att möta publikens behov och fortsätta göra en inkluderande radio för alla i Sverige behövs medarbetare som vill dela med sig av sin kunskap, erfarenheter, perspektiv och kompetenser. På Sveriges Radio jobbar över 2000 personer i ett 80-tal olika roller inom allt ifrån journalistik till teknisk utveckling, HR och kommunikation – vi har till och med en egen symfoniorkester och radiokör.

Oavsett roll eller arbetsuppgift jobbar alla på Sveriges Radio med ljudet i fokus och med en vilja att ge röst åt fler röster för att skapa större förståelse i en föränderlig värld. 

Reporter är en av omkring 80 olika yrkesroller som finns på Sveriges Radio. Vilken är din roll?

 

En mångfald av röster, ämnen och infallsvinklar i vårt innehåll

För att fler lyssnare ska välja Sveriges Radio och känna förtroende för det vi gör krävs att vi ständigt breddar vårt utbud med fler perspektiv, röster, infallsvinklar och ämnen. Vi rapporterar löpande från alla 290 kommuner genom våra pop up-redaktioner i orter och samhällen där vi behöver lära oss mer om hur livet ter sig för människorna som bor där. Som medarbetare hos oss har du ansvar för din egen utveckling och vi stöttar dig genom att erbjuda kompetensutveckling i olika former, oavsett det handlar om att lära sig en ny journalistisk metod eller att bli mer medveten om dina egna mentala föreställningar som kan påverka vilka perspektiv du lyfter fram. 

Vi utvecklar journalistiken och tekniken tillsammans.

 

Våra medarbetare kompletterar varandra

För att Sveriges Radio ska kunna fortsätta granska, roa och utmana behöver vi medarbetare från hela samhället med en mångfald av olika perspektiv, idéer och nätverk. Vi ser varje rekrytering som en möjlighet att bli ännu bättre och jobbar aktivt för att attrahera de kompetenser och perspektiv som vi saknar och behöver för att kunna möta publikens behov i allt ifrån ny teknik till ett trovärdigt innehåll. Vi besöker regelbundet olika gymnasieskolor, deltar på mässor och anordnar egna meet-ups. För att få till en mångfald av perspektiv jobbar vi medvetet och inkluderande med rekrytering i alla led. 

Tillsammans ger vi röst åt fler röster.

 

 

Hur är det att jobba hos oss?

Under 2021 utsågs Sveriges Radio till Sveriges mest jämställda arbetsgivare, ett område vi jobbar aktivt med sedan många år tillbaka. Vi värnar om ett hållbart arbetsliv där återhämtning och friskvård är lika viktigt som omvärldsbevakning, nyhetsnäsa och att ha koll på det senaste. Det är viktigt för oss att alla medarbetare känner sig inspirerade, trygga och vill växa. För att stärka vår innovationskraft och kunna bli valda av ännu fler lyssnare är vi måna om att samarbeta över hela organisationen, dela med oss av vår kunskap och låta allas röster komma till tals. 

Hos oss på Sveriges Radio är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Därför är dina förutsättningar att utvecklas och lära nytt något vi prioriterar! Vi vill att du ska känna att du utvecklas, blir utmanad och får använda din fulla kapacitet hos oss, både utifrån dina behov men också utifrån företagets mål och vision.

Utöver det lärande som sker naturligt i vardagen erbjuder Sveriges Radio kompetensutveckling i form av exempelvis kurser, seminarier, e-learning, workshops, föreläsningar och nätverksträffar samt skräddarsydda utbildningsinsatser. På så sätt kan vi säkerställa att Sveriges Radio fortsatt kan leva upp till sitt publicistiska uppdrag.
Vi är en lärande organisation och för den som är engagerad i och tar ansvar för sin utveckling finns alla möjligheter att växa tillsammans med oss.

Inom Sveriges Radio arbetar tusentals människor med skilda erfarenheter, kunskapsområden och arbetsuppgifter. Men alla har en sak gemensamt – en vilja att göra oberoende och trovärdig radio vilket är en viktig grund i ett demokratiskt samhälle.

Som medarbetare hos oss är du en värdefull del i ett viktigt uppdrag.

 

 

Vi vill ha fler medarbetare!

Var med och bidra till förståelse i en föränderlig värld.

__________________________________________________________________________

Följ oss via våra sociala kanaler!